Ocenenie za ľudskosť počas pandémie

Po dvojročnej prestávke z dôvodu pandémie udeľovala prešovská župa najvyššie ocenenia za roky 2020 – 2021. Laureáti si ich prevzali na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v stredu 27. apríla.  Cenu PSK a Cenu predsedu PSK župan Milan Majerský udelil umelcom, lekárom, vedcom, športovcom, sociálnym pracovníkom ale  aj kňazom a duchovným.

Aj keď nie sú zdravotníkmi, napriek tomu sa stali nenahraditeľnou súčasťou v starostlivosti o pacientov v nemocniciach, najmä na ich covidových oddeleniach. Počas lockdownu duchovní prežívali smútok a frustráciu zo zatvorenia chrámov, ochromenie a vzdialenosť od svojich veriacich, a tak sa mnohí z nich rozhodli využiť čas tým najušľachtilejším spôsobom – rôznymi formami služby priamo v nemocniciach, s nasadením vlastného života pre pomoc blížnym., či už fyzickou prácou alebo pastoráciou pri lôžkach nemocných. Ako sami farári uviedli, „ich hlavnou úlohou bolo a je byť s ľuďmi. A byť tu pre ľudí, či už pre pacientov alebo vyčerpaných zdravotníkov, ktorým chcú dávať svedectvo nielen slovami, ale aj skutkami“.

Za udelenie Ceny predsedu PSK v mene ECAV na doskách prešovského divadla poďakoval Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu: „Exupéry hovorí, že to, čo je dôležité, vidíme iba srdcom. Viditeľné a citeľné to bolo práve počas pandémie. Duchovní a kňazi sa snažili byť v nemocniciach pomocou, ale v prvej línii stáli lekári a zdravotnícky personál. Uvedomovali sme si, že keď je človek v núdzi, potrebuje nielen priateľa, ale aj človeka s veľkým srdcom. Sme radi, že sme aj my – duchovní mohli prispieť svojou troškou k pomoci.“

Biskup Mihoč vyzdvihol zvlášť odvahu tých, ktorí sa do pomoci zapojili najmä v prvej vlne pandémie, keď ešte nebola k dispozícii žiadna vakcína a situácia bola neistá: „Zdravotníci ale aj duchovní dokázali prekonať svoj vnútorný strach, lebo láska k človeku v núdzi im bola viac. V izolovanom prostredí nemocníc  chorým nahrádzali  rodinu a priateľov, a takto im ponúkli ľudskosť a blízkosť.“ Cenu predsedu PSK biskup Peter Mihoč vníma teda predovšetkým ako ocenenie ľudskosti.

Pripomenul však aj kňazov, ktorí počas pandémie dokázali zaujať zdravý a zodpovedný postoj k ochrane života, a to aj v diskusiách na sociálnych sieťach. Biskup Mihoč verí, že ľudskosť nestratíme ani pod ďalším krížom, ktorému čelíme a ktorý nesú najmä utečenci z Ukrajiny.

Cenu PSK získal tiež akademický sochár Štefan Kovaľ, vedec Igor Kudzej za propagáciu astronómie,  lekár – šachista Marián Kríž a herec Ján Gallovič.  In memoriam župa ocenila lekára Andreja Havrillu, a to za rozvoj rádiológie.

Župan Milan Majerský cenu Predsedu PSK udelil vedcovi Pavlovi Čekanovi za odborný prínos v boji proti pandémii, detskej lekárke Márii Slugeňovej, športovcovi Jozefovi Štecovi, tiež rodičom – pestúnom Dagmare a Martinovi Muránskym, a in memoriam fyzikovi Júliusovi Krempaskému – popularizátorovi dialógu medzi vedou a vierou. Všetci ocenení sú úzko spätí s Prešovským samosprávnym krajom, či už rodinne alebo profesijne.

Cena PSK patrí aj Ľubomírovi Petríkovi, generálnemu vikárovi Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, a to za mimoriadne nasadenie pri koordinácii príprav a priebehu minuloročnej návštevy pápeža Františka v Prešove. V kontexte vojny vedenej Ruskom proti Ukrajine pripomenul pápežove prorocké slová o kríži, ktoré zazneli v čase, keď o konflikte ešte nikto ani netušil: „Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Až do hanby za našu biedu a omyly, až do našej tmy a každej opustenosti, aby už nikto z nás nikdy nebol sám.“

Autorkou udelených ocenení je akademická sochárka Eva Fišerová. Cena predsedu PSK, ktorú získala aj ECAV na Slovensku, predstavuje voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. Symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine ako neodmysliteľnej súčasti rozvoja ľudskej civilizácie.

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová