Absolútny zákaz v podaní martinských gymnazistov

Divadelný krúžok Evanjelického gymnázia v Martine sa po nútenej dvojročnej pandemickej prestávke mohol opäť vrátiť k svojej činnosti. Mladých hercov zo všetkých ročníkov, pod vedením učiteľky slovenského jazyka Moniky Záborskej a duchovnej správkyne Jany Bosákovej, zaujala hra Petra Karvaša Absolútny zákaz. Autor je s Martinom spojený cez svoje pôsobenie v Martinskom komornom divadle a tlačiarenskom podniku Neografia.

Hra rozpráva príbeh obyčajnej slovenskej rodiny z polovice 20. storočia, ktorá sa musí vyrovnať s absurdnou situáciou, kedy je všetkým ľuďom zakázané pozerať sa z okna.  Cieľovou skupinou predstavení boli v prvom rade spolužiaci. Tým chceli – cez realistické zobrazenie života domácnosti bežných ľudí – priblížiť atmosféru strachu, ktorá vstupovala do spoločnosti v čase, kedy sa k moci dostala komunistická strana a mnohé nariadenia slúžiace režimu nedávali zmysel. Hra je však svojím obsahom nadčasová, pretože nastavuje zrkadlo divákovi každej doby a núti ho zamyslieť sa nad postojom k aktuálnym otázkam spoločnosti.

Okrem niekoľkých predstavení pre spolužiakov a učiteľský kolektív, si mohli študenti vyskúšať aj priestor skutočného divadla. V pondelok 25. apríla sa zúčastnili na krajskej súťažnej prehliadke amatérskych divadelných súborov Turčianske javisko, ktorá sa uskutočnila v Martinskom komornom divadle. Od poroty získali ocenenie s návrhom na postup do celoštátneho kola súťaže mladých divadelníkov FEDIM v Tisovci.

Jana Bosáková