Nechajte ma byť takou, aká som

V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu (EKG) v Prešove sme 3. februára 2023 v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku slávnostne sprístupnili výstavu Nechajte ma byť takou, aká som. Medzinárodný projekt putovnej výstavy predstavuje témy diskriminácie a predsudkov na životnom príbehu Anny Frankovej. Program otvorenia výstavy sa začal príhovorom riaditeľa školy Mariána Damankoša, ktorý vyzdvihol potrebu vracať sa k minulosti a hľadať v nej poučenie. Návštevníkom sa prihovoril aj biskup Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč. Program spestrili hudbou a spevom židovských piesní učitelia a žiaci Evanjelickej spojenej školy v Prešove pod vedením Sone Grestyovej. Na otvorení sme privítali aj vzácnych hostí zo Židovskej náboženskej obce v Prešove: predsedníčku Margitu Eckhausovú a kancelára Petra Chudého. Výstavou, ktorá je určená žiakom i širokej verejnosti, sprevádzajú žiaci Evanjelickej spojenej školy od 3. do 24. februára 2023.  Koordinátorkou výstavy je pedagogička Evanjelického kolegiálneho gymnázia Ľudmila Kónyová.

Popis výstavy:

Výstava je dielom  Nadácie Milana Šimečku. Skladá sa z dvoch častí – historickej a súčasnej – odkaz pre dnešok. Na začiatku sú návštevníci oboznámení so životom Anny Frankovej. Nemeckého dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou ukrývalo pred nacistickým prenasledovaním v tajných priestoroch domu v holandskom Amsterdame. Jednotlivé panely výstavy zasadzujú Annin príbeh do kontextu druhej svetovej vojny a genocídy židovského obyvateľstva.

Druhá časť výstavy prepája minulosť a súčasnosť a predstavuje príbehy dnešných mladých ľudí a ich skúsenosti s diskrimináciou a predsudkami. Výstavou sprevádzajú svojich rovesníkov a verejnosť 16 žiaci 1. – 3. ročníka, kvinty až septimy EKG, ktorí absolvovali 2-dňové školenie – workshop pod vedením lektorov z Nadácie M. Šimečku. Počas neho získali všeobecný prehľad o dejinách druhej svetovej vojny a holokauste. Zároveň si mohli zlepšiť svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, učili sa vystupovať pred ľuďmi a kriticky myslieť.  Rovesnícke, tzv.  peer-to-peer vzdelávanie má medzi žiakmi veľký úspech. Hodiny dejepisu, občianskej náuky sú značne  iné, keď študentov vzdeláva pedagóg, alebo keď si poznatky podávajú žiaci sami medzi sebou. Viac ich to osloví a viac si aj zapamätajú.

Projekt putovnej výstavy vytvoril Anne Frank House v Amsterdame.

Ľudmila Kónyová

Prehliadku si môžete dohodnúť na tel. čísle: 051 / 7721401 alebo emailom na: konyova@gmail.com

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt