Nákupy pre seniorov

Štyria študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň mládežníci miestneho evanjelického cirkevného zboru sa ako dobrovoľníci zapojili do nákupov pre zdravotne odkázaných seniorov z Domova sociálnych služieb Vita Vitalis. Pomoc prebieha tak, že zamestnanec zariadenia sa raz do týždňa stretne s dobrovoľníkmi v  dohodnutom čase  pred obchodným domom, kde im rozdá papieriky s nákupným zoznamom. Následne sa všetci stretnú pri pokladni, kde pracovník  za tovar zaplatí. Nákupy pre 30 – 50 seniorov naložia do auta a odvážajú do Domova sociálnych služieb. „Doposiaľ sme to robili tak, že sme nákupné zoznamy odovzdali zamestnancom obchodného domu, a tí nákup pripravili. Už to však nechcú robiť a tak je pracovník domova v obchode neúmerne dlho, kým sám všetok tovar nakúpi. Situácia sa ešte viac skomplikovala, keď štát zaviedol nákupné hodiny vyčlenené len pre dôchodcov,“ uviedla Magdaléna Hrivniaková, koordinátorka krízovej pomoci Vita Vitalis. Zariadenie ako aj jeho klienti sú preto vďační dobrovoľníkom za ich pomoc. Zároveň M. Hrivniaková prosí evanjelickú verejnosť o modlitby za všetkých klientov a pracovníkov, aby vzniknutú situáciu ustáli. „Sú to skvelí ľudia, aj keď majú svoje ťažké diagnózy a trápenia. Skoro všetkých poznám po mene a trhá mi srdce, keď pripravujem niektoré detaily krízového plánu. Ale budeme bojovať, aby sme im čo najviac pomohli a s Božou pomocou s nimi prešli týmto temným údolím.“

-emi-

FOTO: Matúš Bučko