Miloš Kovačka: aristokrat ducha

V priestoroch Biblickej školy v Martine sa na Kvetnú nedeľu, 10. apríla 2022 konal „sviatok knihy“, počas ktorého do života uviedli zborník: Miloš Kovačka, aristokrat ducha.  Podujatie organizačne zastrešil Evanjelický cirkevný zbor v Martine v spolupráci s Radou národnej kultúry a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, ktorá zborník vydala pri nedožitých 80. narodeninách tohto popredného slovenského historika a bibliografa, čo svedčí o jeho presahu na celý slovenský literárno-vedný systém.

Na verejnej prezentácii knihy sa zúčastnili nielen zástupcovia vedeckej obce a bývalí kolegovia M. Kovačku z Bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, ale aj priatelia a blízka rodina – manželka Slávka s vnukom a synom Ivanom. Opäť tak po čase ožilo povedomie prínosu docenta Kovačku pre vedeckú obec, spoločnosť aj jeho drahú evanjelickú cirkev a zaznel odkaz, ktorý po sebe zanechal – nadovšetko si vážiť svoje korene: historické, rodinné aj cirkevné. Ako aktívny presbyter povzbudzoval k odvahe a vytvoreniu zázemia pre vznik Evanjelickej spojenej školy v Martine, viedol tiež autorský kolektív zborového časopisu Martinský evanjelik. Milan Kubík, zborový farár: „Bol poslom Najvyššieho, a to si nikto z nás  nemôže prisvojiť. Je to obrovský dar, poslanie a záväzok zároveň. Tomuto cieľu podriadil celý svoj život a nadovšetko zápasil o hodnoty, ktoré svet zabudol prijať do svojej základnej výbavy.“

Zborník Miloš Kovačka: aristokrat ducha zostavil autorský kolektív pod vedením editorky Ivany Polákovej, vedúcej oddelenia a výskumu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Pre pandemické obmedzenia sa, žiaľ, nepodarilo zorganizovať aj plánovaný odborný vedecký seminár. Pri koncipovaní obsahu knihy si autorský kolektív vytýčil za cieľ predstaviť docenta Miloša Kovačku širšej verejnosti a ozrejmiť jeho zásluhy na poli slovenskej bibliografie – kultúrnych, literárnych a cirkevných dejín Slovenska a Slovákov. Kniha obsahuje nielen štúdie, ale aj spomienky súčasníkov, autorské texty o  slovenských dejateľoch a spisovateľoch – nevynímajúc tie, ktoré v posledných rokoch M. Kovačka zverejňoval na sociálnych sieťach. 192-stranový zborník dopĺňa aj samostatná obrazová príloha.

Božím slovom „slávnosť knihy“ sprevádzal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Na prezentácii zaznela skladba Johanna Sebastiana Bacha Siciliano v interpretácii turčianskych hudobníkov a pieseň „Nech ťa požehná Hospodin“  v podaní spevokolu Evanjelického cirkevného zboru v Martine. Osobný vzťah k docentovi Kovačkovi má aj primátor Martina Ján Danko, ktorý práve na jeho podnet predsedal vedeckej rade SNK: „Nesmierne si vážim tohto noblesného muža – je príkladom pre kultúru, Martin, mladú generáciu.“

E. Mihočová

Viac v májovom vydaní  mesačníka eVýchod

Foto – E. Mihočová