Ekumenické online stretnutie na Zelený štvrtok

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Tichého, alebo Veľkého týždňa. V rámci neho nás Ekumenický výbor ECAV na Slovensku pozýva na podnetné ekumenické online stretnutie. Uskutoční sa na Zelený štvrtok, 14.4.2022 o 20:00.

Prihlásiť sa môžete cez tento link: https://us02web.zoom.us/j/81097228530?pwd=c240cHhKTmgyb0IxM2JTOWpSRFVNQT09

Vychádzame z materiálu pripraveného Svetovou radou cirkví, ktorá sa pripravuje na svoje 11. valné zhromaždenie s témou: Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote.

Ekumenický výbor si túto tému a aktivity SRC vybral ako motto svojej činnosti na rok 2022.