Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Cirkevný zbor v Gelnici v týchto dňoch zápasí s náročnou úlohou – do prvého snehu musí postupne zdvihnúť krovovú konštrukciu tak, aby ďalej nebola v kontakte so stredovou kupolou kostola. Krov je potrebné zachytiť podpornými mechanizmami a vymeniť hlavné nosné trámy v úžľabiach za nové. Obhliadka statikov ukázala, že krov v súčasnom stave nezvládne zaťaženie snehom a plánované úkony musia byť do zimy prevedené.

Cirkevný zbor má v matkocirkvi Gelnica skutočný počet členov necelých 170. Je nemožné, aby sme túto situáciu finančne sami zvládli. Aj napriek melanchólii a bezmocnosti pri pohľade na stav strechy, nestrácame nádej, že Pán Boh kráča pred nami a tvorí cestu ako zachrániť priestor pre naše spoločenstvo, kde Ho hľadáme ako dobrotivého a milostivého Pána. Pripájame aj číslo účtu CZ ECAV Gelnica: SK25 0900 0000 0001 0137 8715 a v prípade možnej pomoci prosíme uviesť variabilný symbol: 392019.

Mgr. Marta Chlpíková (námestná farárka CZ Gelnica)
Ing. arch. Igor Cziel (kurátor CZ Gelnica)