Koordinátorky SLZ na Biskupskom úrade VD 

V sobotu 28. januára Biskupský úrad Východného dištriktu navštívili zástupkyne Svetového luteránskeho zväzu – Ester Wolf, advokátka pre ľudské práva Oddelenia pre teológiu, misiu a spravodlivosť a Rebekka Meissner, programová výkonná riaditeľka SLZ pre projekty členských cirkví. Na spoločnom stretnutí biskup Východného dištriktu  (VD) Peter Mihoč poďakoval Svetovému luteránskemu zväzu (SLZ) za doterajšiu pomoc a podporu počas uplynulého roka 2022 pri riešení následkov utečeneckej krízy, ktorá sa týkala troch základných oblastí: finančná pomoc s pokrytím nákladov na energie, mzdových nákladov na koordinátorov humanitárnej pomoci a materiálno-stavebných projektov v cirkevno-zborových zariadeniach, ktoré bratom a sestrám z Ukrajiny poskytujú dlhodobo ubytovanie. Biskup VD zdôraznil, že podpora SLZ prispela k zvýšeniu štandardu v ubytovacích zariadeniach, čo Ukrajincom so štatútom  dočasného útočiska na Slovensku umožňuje žiť v dôstojnejších podmienkach. Príkladom je Tvarožná, kde pred rekonštrukciou bývalej evanjelickej fary žili niekoľko mesiacov len v priestoroch požiarnej zbrojnice.

„Koordinátorky SLZ Biskupský úrad VD prvýkrát navštívili v marci 2022, aby sa informovali, v ktorých oblastiach je potreba najakútnejšia. Som rád, že všetko, na čom sme sa vtedy dohodli, sa podarilo zrealizovať. Pán Boh toto stretnutie požehnal a prinieslo svoje ovocie,“ doplnil biskup Mihoč. Vyjadril tiež vďačnosť za to, že na koordináciu riešenia následkov humanitárnej krízy Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku neostala sama, ale mohla sa v ťažkých chvíľach oprieť práve aj o celosvetovú komunitu evanjelikov združenú v Svetovom luteránskom zväze. Je rád, že cirkevné zbory pochopili vážnosť situácie a dokázali v uplynulom roku humanitárnu pomoc Ukrajine uprednostniť pred vlastnými rekreačnými a cirkevno-zborovými aktivitami. „Snažil som sa apelovať na to, že diakonia a pomoc Ukrajincom je teraz priorita. Nemôžeme predsa robiť v zariadeniach detské alebo mládežnícke tábory za cenu toho, že  ľudia ostanú na ulici a bez strechy nad hlavou,“ doplnil. Táto potreba sa v uplynulom roku 2022  týkala napr. Janoškovho domu, ktorý bol v minulosti počas letných mesiacov využitý predovšetkým na rekreačné účely.

Biskup Peter Mihoč je rád, že sa mnohým Ukrajincom z evanjelických ubytovacích zariadení podarilo zamestnať a etablovať do života cirkevných zborov, čoho príkladom sú napr. Batizovce. Rovnako ocenil prístup evanjelických škôl, ktoré sa pričinili o etablovanie žiakov ukrajinského pôvodu. Vzhľadom na to, že vojnový konflikt na Ukrajine naďalej trvá a štát utečencom predĺžil štatút dočasného útočiska, požiadal biskup Peter Mihoč SLZ o pomoc a podporu aj počas roka 2023.

Koordinátorky Rebekka Meissner a Ester Wolf počas pobytu na Slovensku osobne navštívili účelové zariadenia a cirkevné zbory, ktorým Svetový luteránsky zväz poskytol finančnú podporu za účelom starostlivosti a zabezpečenia zázemia odídencom. Predstaviteľky SLZ po zariadeniach sprevádzala Ľudmila Martičková, koordinátorka projektov humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová © Východný dištrikt