15 rokov zriadenia Gréckokatolíckej metropolie

V sobotu 28. januára si duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupeň. Slávnostnej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, spolu sním koncelebroval Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a približne dve desiatky biskupov zo Slovenska a zahraničia.

Na liturgii sa okrem kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, samosprávy zo Slovenska a z Maďarska, zástupcovia  akademickej obce – medzi nimi primátor mesta Prešov František Oľha. Priamy prenos zo slávnosti vysielala štátna televízia RTVS a Rádio Lumen.

Slávnostná liturgia mala aj ekumenický rozmer – prihovoril sa biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Peter Mihoč. Poukazujúc na evanjeliovú stať o Kristovom premenení na hore Tábor, zdôraznil, že v každej cirkvi by mali byť prítomné tri stánky. Prvým je stánok liturgie, ktorá je akýmsi charakteristickým obradovým znakom cirkvi, druhý stánok martýrie – svedectva a tretí stánok diakonie – služby. Biskup Mihoč povedal, že za 15 rokov metropolitného zriadenia vníma Gréckokatolícku cirkev, ako veľmi sa posunula a rozvíja sa vo všetkých troch spomínaných smeroch.

Homíliu predniesol apoštolský nuncius Nicola Girasoli ako zástupca pápeža Františka. Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitný stupeň pred pätnástimi rokmi, označil za veľkú métu, ale aj nový začiatok pre miestnu cirkev. Pripomenul dlhú cestu utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckeho spoločenstva na Slovensku, ktoré vždy zachovalo vernosť, a to obzvlášť počas dlhého obdobia náboženskej neslobody, kedy mnohí veriaci znášali veľké utrpenie a tvrdé prenasledovanie až po mučeníctvo. Vyzdvihol aj viac ako 14-ročné pastoračné vedenie metropolitnej cirkvi a Prešovskej archieparchie emeritným arcibiskupom Jánom Babjakom.

Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska vyzdvihol vytrvalosť, vernosť a ohromnú regeneračnú Božiu silu, ktorou Gréckokatolícka cirkev oplýva. „Ani ostré sekery komunizmu ju nerozsekali, a verím, že ani ľahostajnosť liberálneho relativizmu neudusí túto našu, opakujem – našu cirkev byzantského obradu, ktorá celú Katolícku cirkev na Slovensku zobúdza a ťahá k väčšej angažovanosti a obetavosti.“ Predseda KBS vyzval k jednote a vzájomnej inšpirácii medzi našimi cirkvami a farskými spoločenstvami, lebo „keď bratia dobre žijú pospolu, motivujú aj neveriacich“.

Slávnostnú liturgiu spevom sprevádzal kňazský zbor sv. Jána Damaského, doplnený bohoslovcami zo Zboru sv. Romana Sladkopevca.

Sprievodný program osláv 15. výročia reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Podujatie zakončila liturgia v gréckom jazyku v pondelok 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Zdroj – text a foto: www.grkatpo.sk/správy