Kniha Oravy 2018

Ku koncu apríla 2019 došlo k oficiálnemu vyhláseniu súťaže Kniha Oravy 2018, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne za prítomnosti televízie TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín. V kategórii Odborná literatúra sa na prvom mieste umiestnila kniha Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego, ktorú vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín. Autormi publikácie, ktorá všeobecne získala najväčší počet hlasov, sú Mgr. Marcin Gabryś – riaditeľ Múzea protestantizmu v Cieszyne, Mgr. Matúš Chren – učiteľ dejepisu na Gymnáziu v Tvrdošíne a Mgr. Rastislav Stanček – predsedajúci zborový ev. a. v. farár v Dolnom Kubíne, ktorý je zároveň aj jej editorom.

Na podujatí farár Stanček predstavil netradičnú publikáciu, ktorú taktiež editoval, navrhol koncept a je jej spoluautorom s názvom Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou / Od Reformacji do dziś na Ślasku Cieszyńskim i Orawie. Jedná sa o knižného turistického sprievodcu, ktorý obrazom a slovom sprevádza po kultúrnych pamiatkach a pamätných miestach regiónov uvedených v názve. Bedeker ponúka oboznámenie sa so spoločnou históriou reformácie v cezhraničných regiónoch Slovenska a Poľska. Čitateľa aktívne pozýva na miesta spojené nielen s dejinami, ale aj súčasnosťou evanjelikov augsburského vyznania. Sakrálne objekty, pamätné tabule, sochy či historické budovy môžete navštíviť vďaka uvedeným súradniciam GPS. Informácie o ubytovaní sú poskytnuté len pre budovy vo vlastníctve, či prevádzke ECAV. Publikácie boli jedným z výstupov projektu Spoločne putujeme už 500 rokov Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín, financovaného z programu Interreg PL-SK.

Svätopluk Liptovský