Gideonci v uliciach Bratislavy

Vážení čitatelia Evanjelického posla spod Tatier, do vašej pozornosti dávame nové číslo. V desiatom čísle nájdete nové biblické štúdium od brata farára Martina Rieckeho Pútnické piesne. Venujeme sa aj konferencii o hodnotovom vzdelávaní v 21. storočí – v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa o to už niekoľko rokov snažia aj prostredníctvom projektu Prázdna stolička. Jeho jedinečnosť a výnimočnosť ocenila aj svojou návštevou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V novom Posli je viacero správ z rôznorodých udalostí vo vašich cirkevných zboroch – koncerty, konferencie, modlitby, prednášky, rozdávanie gideonovských Biblií či iné ekumenické podujatia. To všetko je prejavom rôznych potrieb v našej evanjelickej cirkvi, ale aj svedectvom o spolupatričnosti, ochote k službe či inšpiráciou pre nás všetkých. Nakukneme do májovej Dúhy, ktorú odporúčame vašim deťom, vnúčatám či krstným dcéram a synom. Samozrejme, že v novom čísle Posla nájdete aj duchovné zamyslenia nielen k Vstúpeniu Pána, ale aj k svätodušným sviatkom. Veríme, že všetky mamy potešia aj básne ku Dňu matiek. Pestré čítanie na vás čaká vo vašich poštových schránkach, kostoloch či novinových stánkoch. Veríme, že vás povzbudí a poteší.