Evanjelické Služby Božie z Košíc – Terasy na RTVS

Srdečne pozývame tento víkend 15. – 16. 5. 2021 na evanjelické Služby Božie z ev. a. v. kostola Košice- Terasa.

TROJKA

15. 5. 2021 (sobota)

Večerné Služby Božie (18.00 – 19.00)

Kazateľ a liturg: Stanislav Kocka, zborový farár Košice-mesto

Piesne: 250, 145, 432, A – 40

Kantorka: Katarína Vološinová

DVOJKA

16. 5. 2021 (nedeľa)

Evanjelické Služby Božie na Nedeľu po Vstúpení (10.00 – 11.00)

Kazateľ: Igor Mišina, emeritný biskup Východného dištriktu

Liturg: Ján Matis, zborový farár Košice-Terasa

Kantorka: Emília Brnová

Piesne: 161, 355, 351, 358, A – 49