Evanjelická spojená škola v Martine pozýva na Deň otvorených dverí

Evanjelická spojená škola v Martine pozýva na Deň otvorených dverí na Evanjelickom gymnáziu v Martine, ktorý sa uskutoční 3. a 4. februára 2021 od 17:00 do 18:30.

Program on-line Dňa otvorených dverí:
– Virtuálna prehliadka školských priestorov
– Pozdrav riaditeľa školy
– Zahraniční lektori a bilingválny program školy
– Humanitné vedy
– Prírodné vedy, chemické a fyzikálne experimenty
– IKT učebne a ukážka Robotického centra
– Skúsenosti spolužiakov a Žiackej školskej rady
– Hudobné vstupy školskej kapely
– Moderátori a on-line súťaž
– Informácie o podmienkach prijatia uchádzača na školu.