Evanjelici zo Slovenska pomohli obyvateľom Madagaskaru

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku podporila distribúciu potravín pre najzraniteľnejších ľudí v šiestich madagaskarských evanjelických synodách.

Solidarita evanjelického spoločenstva medzi cirkvami na Slovensku a na Madagaskare umožnila, aby sa naliehavá potravinová pomoc dostala k najzraniteľnejším obyvateľom v oblasti postihnutej suchom, kde takmer všetci ľudia trpia hladom.

Madagaskarská luteránska cirkev (MLC) s podporou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku nedávno distribuovala potravinové balíčky do odľahlých oblastí v šiestich svojich synodách. Finančné prostriedky na tento projekt sa zbierali takmer vo všetkých evanjelických zboroch na Slovensku. Južný región Madagaskaru už viac ako štyri roky sužuje veľké sucho, ktoré podľa Svetového potravinového programu OSN ohrozuje životy viac ako 1,2 milióna ľudí.

„Ľudia sú naozaj bez prostriedkov. Už dlhší čas nepršalo a obyvatelia nemohli vysádzať. Všetky synody majú problémy s vodou. V mestách aj na dedinách je veľa ľudí, ktorí žobrú na uliciach,“ poznamenal pán Aristide Ramahatanaharisoa, koordinátor distribúcie núdzovej pomoci MLC.

Poskytnutá pomoc je pre týchto ľudí mimoriadne dôležitá. Práve teraz je naliehavá potreba po potravinách. Ľudia jedia divé plody a listy vrátane kaktusov, aby prežili.

Pán Aristide Ramahatanaharisoa, koordinátor distribúcie núdzovej pomoci MLC hovorí: „Poskytnutá pomoc je pre týchto ľudí mimoriadne dôležitá. Neprestávajú ďakovať cirkvi, dobrovoľníkom, ale predovšetkým sú vďační Pánu Bohu a všetkým, ktorí ich podporili.“

Generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko, hovorí: „Je pre nás veľkou radosťou, že môžeme podporiť naše sestry a bratov na Madagaskare.“ Vyjadril nádej, že aj ostatné cirkvi Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) budú povzbudené k takejto solidarite.

„Sme radi, že môžeme byť súčasťou SLZ nielen na úrovni vyhlásenia, ale aj konkrétnymi, praktickými spôsobmi. Podporou projektu na Madagaskare sa všetci členovia našich farností môžu cítiť súčasťou celosvetového luteránskeho spoločenstva,“ dodal biskup Eľko. 

Vzhľadom na vysychanie obrábateľnej pôdy a mnohých riek v dôsledku nepravidelných dažďov, sa klimatické zmeny považujú za kľúčový faktor, ktorý prispieva k dlhotrvajúcemu suchu. Vláda sa obrátila na svojich partnerov vrátane humanitárnych a mimovládnych organizácií s výzvou, aby pomohli obyvateľstvu postihnutému suchom, ktoré sa označuje ako Kere (Kere znamená v malgaštine prázdny žalúdok).

MLC rozdalo potravinové balíčky 660 ľuďom, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny vrátane detí do piatich rokov, tehotných žien, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a mladých ľudí a dospelých s podvýživou. Dostali ryžu, kukuricu, cukor, sušené mlieko a olej na varenie. „Cieľom je zachrániť najslabších ľudí pred možnou smrťou,“ uviedol Ramahatanaharisoa.

Distribuovať jedlo pre ľudí v núdzi v odľahlých oblastiach je náročné. Aby sa dobrovoľníci dostali k najzraniteľnejším ľuďom museli prejsť až 3 800 kilometrov. Z toho až 2 800 kilometrov prešli piesočnatým a skalnatým terénom. Niektorí ľudia pochádzajú z komunít, „kde museli prejsť až 25 km, aby sa dostali do distribučnej lokality v Behare v synode Ambovombe,“ povedal Ramahatanaharisoa.

LINK na článok v ANJ: https://www.lutheranworld.org/news/lutheran-communion-solidarity-madagascars-drought-hit-south

V Bratislave, 14. októbra 2021

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie