Banská ofera v Nálepkove

Čestnú stráž nemá len prezidentský palác. V tolerančnom kostole v Nálepkove ju v 19. nedeľu po sv. Trojici počas celých Služieb Božích držali členovia banského spolku vo Švedlári. Tradičnou „bergopfer – banskou oferou“ si miestni evanjelici pripomínajú svoje korene a banícku tradíciu v regióne dolného Spiša. Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč v kázni pripomenul potrebu „dolovať aj v Božom slove hodnoty, ktoré majú cenu zlata“.

Nálepkovo, filiálku cirkevného zboru Švedlár, v súčasnosti administruje Ján Sabanoš, farár v Mníšku nad Hnilcom. Účastníkom Služieb Božích priblížil krátku históriu miestnych evanjelikov a cirkevného zboru. Pozvaných hostí, starostu Nálepkova Ondreja Kleknera ako aj ďalších členov obecného zastupiteľstva privítala Zuzana Patzová, dozorkyňa cirkevného zboru Švedlár. Na historickom organe hral Martin Theis, kantor z Mníšku nad Hnilcom a člen cirkevného súboru dychovej hudby Posaunenchor.

Po skončení Služieb Božích zotrval biskup VD Peter Mihoč v rozhovore s presbytermi o budúcnosti cirkevného zboru Švedlár a filiálky Nálepkovo, kde žije už len zopár evanjelikov. Aj tu sa pod nepriaznivú situáciu podpísalo vysídlenie nemeckého, väčšinou evanjelického, obyvateľstva po 2. svetovej vojne z regiónu Dolného Spiša a krivdy spôsobené občanom nemeckého pôvodu, ktorí tu zostali.

V tolerančnom kostole, situovanom v centre obce, sa zachoval pôvodný oltárny obraz, ktorý zobrazuje stretnutie Ježiša so ženou Samaritánkou pri studni.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová

Viac v novembrovom čísle mesačníka eVýchod