Evanjelici vyzbierali pre ľudí z Mukačevskej ulice vyše 40.000 eur

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a . v. na Slovensku – generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman – odovzdalo primátorke mesta  Andrei Turčanovej symbolický šek vo výške 41 715 eur, výťažok z celocirkevnej zbierky pre obete a pozostalých tragického výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici, ku ktorému došlo 6. decembra 2019. Osem ľudí prišlo pri tragédii o život a niekoľko desiatok rodín o strechu nad hlavou.

„Stalo sa to v deň, keď sme mali v Bratislave zasadnutie generálneho presbyterstva. Traja jeho členovia sú Prešovčania. Hneď začali telefonovať a pýtať sa, čo sa stalo. Správy sa rôznili a zneli veľmi zle. Generálne presbyterstvo okamžite vyhlásilo celocirkevnú zbierku,“ vysvetlil okolnosti tragického piatku generálny biskup I. Eľko. Následne presbyterstvo vyzvalo evanjelickú verejnosť k dobročinnosti a zverejnilo oficiálny účet spolu s variabilným symbolom.

Predsedníctvo ECAV symbolický šek vedeniu mesta Prešov odovzdalo pri príležitosti inštalácie novozvoleného biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča, ktorá sa konala v nedeľu 2. 02. 2020 v Chráme sv. Trojice v Prešove. Generálny biskup Eľko v príhovore uviedol: „Mysleli sme počas tej doby na Prešov, na predstaviteľov mesta, na vás pani primátorka – prežili ste ťažký december a január, ťažká situácia ešte stále trvá. Toto je iba malý príspevok do obrovskej potreby, ktorá v Prešove vznikla. Súcitíme s pozostalými po obetiach a s rodinami, ktoré sa nemohli vrátiť domov, aj na vás, ktorí túto ťažkú situáciu musíte riešiť.“

Celocirkevná zbierka evanjelickej cirkvi bola ukončená k 31. januáru 2020. „Mnohí evanjelici podľa našich informácií prispeli priamo na transparentný účet mesta, čo je samozrejme v poriadku,“ uviedla Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka Generálneho biskupského úradu ECAV.

Andrea Turčanová symbolický šek prijala s vďakou voči všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť: „6. december 2019 sa stal v našom meste čiernym piatkom. Práve sme chystali akcie ku dňu sv. Mikuláša, po ktorom je pomenovaná aj prešovská konkatedrála a mysleli sme si, že sa nič zlé nemôže stať. 6. december to však všetko zmenil. Nechcem sa vracať k tragédii a ku všetkému, čo sta stalo, pretože to bolo ťažké. Pozitívne je, že bolo zachránených 39 ľudí. Nešťastie zmobilizovalo Slovensko a aj naše partnerské mestá v Čechách, ktoré vyhlasovali zbierky.“ Verejná zbierka mesta Prešov  trvala do konca januára a celkovo sa vyzbieralo takmer 5 miliónov eur. Podľa primátorky by celková suma mala postačovať na to, aby si 48 poškodených rodín zabezpečilo nové bývanie.

————————————————————————————————————–

Okrem hasičov a policajných zložiek bol v osudný piatok 6. decembra 2019 v pohotovosti aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti Ministerstva vnútra SR, ktorého členom je aj evanjelický duchovný Matúš Vongrej. Okolnosti intervencie opísal nasledujúco: „Pomáhali sme s distribúciou teplého čaju zraneným, poskytovali sme informácie i slová útechy. To všetko sa dialo spočiatku improvizovane, keďže katastrofu takýchto rozmerov si nikto nevedel ani len predstaviť. Zasiahnutých ľudí bolo obrovské množstvo… Poskytovaním krízovej intervencie krátko po tragédii sme chceli utíšiť rozrušených plačúcich ľudí, tých ktorí boli v šoku i tých, ktorí v strachu obchádzali krízové centrá a hľadali v našich zoznamoch preživších svojho príbuzného. Modlil som sa s tými, ktorí po oznámení úmrtia ich blízkeho boli na úplnom dne svojich síl. Plakal som s plačúcimi, potešoval ako vedel, ale zároveň upriamoval pozornosť na Toho, ktorý dokáže viac, ako naše nedokonalé slová. Modlil som sa, aby bolo obetí čo najmenej a aby požiar čím skôr uhasili, keďže sme vedeli, že hore sú ešte ľudia.“

E. Mihočová

FOTO: Dušan Majerník