Cenu Eugena Barkánya dostali dvaja evanjelici

Prestížnu Cenu Eugena Barkánya si tento rok v synagóge v Lučenci prevzali Mikuláš Lipták a Nora Baráthová, a to za svoju dlhoročnú aktivitu pri záchrane pamiatok na židovskú komunitu v Kežmarku. Ocenenie, ktoré prvýkrát dostali dve osobnosti naraz, udeľuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ÚZŽNO).      

Je symbolickým poďakovaním ľuďom, ktorí sa dobrovoľne a dlhodobo venujú záchrane židovskej kultúry na Slovensku. „Nejde len o hmotné pamiatky, ale aj o duchovné dedičstvo, podčiarkol Peter Salner, podpredseda zväzu.

Mikuláš Lipták, riaditeľ knižného vydavateľstva ViViT, je iniciátorom projektu Židovské korene – skúma matriky, archívy a náhrobky na židovských cintorínoch, aby pomohol Židom narodeným na Slovensku zistiť ich pôvod. Nora Baráthová je autorkou expozície Židovská komunita v Kežmarku, ktorá sa nachádza v kežmarskom múzeu a patrí k jedinečným svojho druhu na Slovensku. Spoločne s M. Liptákom od roku 2002 organizujú Dni židovskej kultúry. „Obaja si toto morálne hodnotenie našej práce vysoko vážime a ďakujeme Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v SR,“ uviedla historička a publicistka Nora Baráthová, ktorá je rovnako ako Mikuláš Lipták členkou evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku a istý čas ho obaja viedli vo funkcii dozorcu.  

Okrem hlavnej ceny zväz židovských náboženských obcí v pondelok 5. novembra udelil aj tri pamätné Plakety. Jednu z nich získal Vladimír Andráš, a to najmä za dlhoročnú systematickú dokumentáciu židovskej komunity v obci Batizovce a pôsobenia záchrancu židov – evanjelického farára Ondreja Šimeka. Vladimír Andráš je tiež členom Modlitebného spoločenstva. V prípade Jozefa Feilera komisia vzala do úvahy jeho početné a rozmanité aktivity v prospech židovskej komunity v Žiline, jej propagáciu v majoritnom prostredí, ako aj dokumentáciu židovských cintorínov. Za Slovenskú národnú galériu, ktorá opakovane  prispieva k prezentácii židovského kultúrneho dedičstva, plaketu prevzala jej generálna riaditeľka Alexandra Kusá.

Na 4. ročníku podujatia s prejavom vystúpili predseda ÚZŽNO Igor Rintel, primátorka Lučenca Alexandra Pivková, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a bratislavský rabín Miša Kapustin. Prestížne ocenenie zväz židovských náboženských obcí udeľuje každý rok na inom mieste, ale približne v rovnakom termíne – okolo výročia tzv. Krištáľovej noci, počas ktorej nacisti 9. novembra 1938 vypálili stovky synagóg na území dnešného Nemecka, Rakúska, Poľska a Českej republiky. Je to  jeden zo spôsobov, akým organizátori upozorňujú na zničené židovské pamiatky aj na území Slovenska. Jednou z tých, ktoré sa v poslednom období podarilo obnoviť, je židovská synagóga v Lučenci, kde sa tento rok odovzdávala Cenu Eugena Barkánya. Súčasťou programu bola konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku, kde si viac ako 80 prítomných pripomenulo tragické udalosti Krištáľovej noci, ktoré sa odohrali pred 80-timi rokmi a vypočuli si tiež množstvo informácií o súčasnom stave židovských pamiatok na Slovensku

—————————————————————————————————————

Eugen Barkány založil v roku 1928 Slovenské židovské múzeum v Prešove. Po vojne pôsobil v Bratislave ako kustód zbierky judaík židovskej komunity a pripravoval zriadenie židovského múzea v synagóge na Rybnom námestí. Synagógu zbúrali pri stavbe mostu SNP v roku 1969. Barkány sa toho nedožil, zomrel v roku 1967.

FOTO – zdroj: www.uzzno.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

two × two =