Oprava strechy Evanjelického kolégia v Prešove

Názov projektu: Oprava strechy Evanjelického kolégia v Prešove

Termín realizácie projektu: 05/2018 – 10/2018

Evanjelické kolégium je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Strecha kolégia bola opravovaná v roku 1993-1994, ale v súčasnosti sa ukázala naliehavá potreba opravy vzhľadom na havarijný stav južnej časti. Škridla bola na mnohých miestach popraskaná, latovanie a krovy boli premočené a zahnité. Pri obhliadke pracovníkov KPÚ bolo konštatované, že sa jednalo o chybnú sériu pálenej škridle, ktorá bola v 90-tych rokoch 20. storočia vyrábaná v Poltári a spôsobila komplikácie a materiálne škody aj na iných objektoch.

Pri oprave strechy bola kompletne vymenená strešná krytina – osadená bola pálená škridla, pričom s tým súvisela aj výmena, resp. spevnenie poškodených častí krovu, prekrytie fóliou a výmena latovania.

Celkové výdavky projektu: 115.560,81 eur

Projekt bol podporený dotáciou vo výške 30.000,- eur z rozpočtu mesta Prešov

Projekt bol podporený dotáciou 4.500,- eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.