Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 – zmena programu

Vážené cirkevné zbory, milí bratia a sestry,

Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

 Dnes 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021. Podľa nej bude okres Svidník v oranžovej farbe – stupeň ostražitosti. Po komunikácii s príslušným RÚVZ Svidník môžeme akciu zorganizovať v režime „Základ“ (teda bez akýchkoľvek obmedzení) ako kultúrnu akciu len s počtom účastníkov (vrátane organizačného štábu, technického tímu, divadelníkov a ďalších) max. do 500 ľudí, čo je nepostačujúce, keďže očakávame väčší počet a tých, ktorí by boli nad tento limit, by sme na akciu nemohli vpustiť. Akciu by sme mohli organizovať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) s počtom účastníkov max. do 1000, avšak pri slabej zaočkovanosti, nutnosti vlastného financovania PCR alebo AG testu či možnej nedostupnosti testovacieho miesta, najmä u starších nemáme istotu, že všetci účastníci budú spĺňať podmienky režimu OTP a boli by sme neradi, ak by vznikli ráno pred samotnou akciou konfliktné situácie.

Preto sme sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny deň VD 20221 v pripravovanej podobe zrušiť.

Ponúkame však všetkým televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, ktoré bude vysielať RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9. 30 s témou DD VD 2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Vzhľadom na to, že aj okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe (čo tiež prináša obmedzenie počtu účastníkov), budú Služby Božie určené len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.

Ponúkame cirkevným zborom VD aj pripravované divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný labyrint“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 hod. na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 17. 9. 2021 (piatok) a to cez prihlasovací formulár na https://vdecav.sk/divadlo/

Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ pred začiatkom podujatia.

Prosíme Vás, aby ste tieto informácie o týchto zmenách zaradili do svojich oznamov na najbližších nedeľných Službách Božích 12. 9. 2021 ako aj zdieľali na weboch či FB Vašich cirkevných zborov.

Veríme, že naše ťažko sa rodiace ale neraz i meniace sa rozhodnutia v posledných mesiacoch v týchto neistých pandemických časoch prijmete s pochopením. Veríme, že využijete aspoň túto minimalistickú podobu Dištriktuálneho dňa VD 2021.

S bratským pozdravom

 Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)

 Ing. Ľubomír Pankuch (dozorca VD ECAV)    

Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD)