Dištriktuálna ofera na Elim

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na svojom zasadnutí vo februári 2020 schválilo vyhlásenie dištriktuálnej ofery na rok 2020 za účelom zriadenia Diakonického domova Elim v priestoroch dištriktuálnej budovy na Baštovej ulici v Prešove. Ofera mala byť v cirkevných zboroch vyhlásená počas dvoch septembrových nedieľ – 13. a 20. septembra 2020. Predsedníctva cirkevných zborov si mohli vybrať jeden z týchto dvoch termínov. Do zbierky sa zapojilo 56 zo 139 cirkevných zborov Východného dištriktu. Celková výška dištriktuálnej ofery je (k 20. novembru 2020): 6 732,76 €. Keďže do Východného dištriktu patrí 103 265 evanjelikov, ide v prepočte o 0,065 € na člena.  Celkové náklady na rekonštrukciu a následné uvedenie budovy do prevádzky architekt vyčíslil na 1.600.000 €. V súčasnosti sa končí prvá zo štyroch pracovných etáp. Východný dištrikt ďakuje všetkým svojim cirkevným zborom, ktoré do dištriktuálnej ofery prispeli, aby tak podporili diakonickú službu v rámci ECAV.

Zoznam cirkevných zborov, ktoré sa zapojili do dištriktuálnej ofery:

Tatranský seniorát

Levoča                              100 €

Iliašovce                          100 €

Švábovce                         193,30 €

Štrba                                 150 €

Spišská Belá                   100 €

Košický seniorát

Vyšná Kamenica            133 €

Budimír                             58,90 €

Košice                                522, 67 €

Gelnica                               75,80 €

Turčiansky seniorát

Súľov                                       50 €

Lazy pod Makytou               35 €

Martin Záturčie                  150 €

Púchov                                  179,61 €

Považská Bystrica               20 €

Žilina                                      132 €

Vrútky                                     98,38 €

Turany                                  112, 45 €

Ivančiná                                150 €

Martin                                   200 €

Zemianske Kostoľany         20 €

Záriečie                                 150,25 €

Liptovsko-oravský seniorát

Partizánska Ľupča               25,10 €

Kráľová Lehota                    31,20 €

Jasenová                                 85,70 €

Svätý Kríž-Lazisko               50 €

Ružomberok                          93 €

Párnica                                   100 €

Liptovský Peter                   183,30 €

Závažná Poruba                     28 €

Východná                               200 €

Pribylina                                   65 €

Hybe                                         101,60 €

Leštiny                                       60 €

Liptovský Trnovec               100 €

Kraľovany                                  24 €

Šarišsko-zemplínsky seniorát

Merník                                         31,85 €

Kladzany                                     82,50 €

Bardejov                                    450 €

Chminianske Jakubovany       40 €

Giraltovce                                  500 €

Nemcovce                                  103,20 €

Chmeľov                                     351,35 €

Trebišov                                        20 €

Bystré                                          301,50 €

Žehňa                                           110 €

Zlaté                                              291 €

Gemerský seniorát

Chyžné                                            20 €

Revúca                                            51,10 €

Betliar                                             70 €

Rejdová                                           15 €

Vyšná Slaná                                    10 €

Gemerská Poloma                        15,30 €

Kameňany                                       14 €

Rožňava                                           37 €

Štítnik                                               14 €

Viac o diakonickom domove Elim na: www.ddelim.sk