SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

21. – 22. október 2017 / Staré kolégium

PREŠOV: Staré kolégium, ktoré je dnes sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) ECAV a radí sa medzi dominanty mesta Prešov, v minulosti patrilo medzi najvýznamnejšie vyššie školy v bývalom Uhorsku. Uplynulo 350 rokov odvtedy, ako sa v jeho historických priestoroch začala v roku 1667 výučba – teológie, filozofie a neskôr práva Read more

VMV materiály pre deti a dorast

VMV materiály pre deti a dorast

Milí bratia a sestry

dávame Vám do pozornosti najnovší pracovný materiál pri detské besiedky a biblické hodiny dorastu. Materiál vznikol v spolupráci s nemeckým vydavateľstvom Diakonische Mutterhaus in Aidlingen. „Z celého srdca“ – to je nosná téma celej publikácie, ktorá približuje životný príbeh proroka Samuela a jeho cestu viery a služby v prostredí Izraela. Každá lekcia je vypracovaná pre dve vekové kategórie – deti a dorast, samozrejme s odlišným obsahom a aktivitami. Publikácia chce napomôcť misijnej práci v týchto oblastiach, preto Vám ju vrelo odporúčame. Dňa 30.9.2017 bola v rámci konferencie pre pracovníkov s deťmi a dorastom predstavená a sprístupnená pre záujemcov. Materiál je možné objednať na mailovej adrese: tajomnik@vdecav.sk, 0918828379, 0517722515. Cena – 10€/ks Read more

KRVAVÝ TRÓN Divadelné predstavenie

KRVAVÝ TRÓN Divadelné predstavenie

V nedeľu podvečer 22. októbra 2017 bude mať v Kine Scala v Prešove premiéru divadelné predstavenie Krvavý trón v interpretácii ochotníckeho divadelného zoskupenia a v réžii Vladimíra Špureka. Ústrednou témou divadelnej hry autora Jána Soloviča je náboženská neznášanlivosť a jej zneužívanie politickou mocou na dosiahnutie moci, vplyvu a bohatstva. Premiéra divadelnej hry bude súčasťou dvojdňových osláv pri 350. výročí založenia Starého kolégia v Prešove. Read more