Stanovisko 7 členov Generálneho presbyterstva ECAV

Generálne presbyterstvo ECAV je kolektívny orgán, ktorý svoje stanoviská a uznesenia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných presbyterov. Z hľadiska platnosti uznesení, čí stanovísk preto nie je podstatné, kto a koľkí hlasovali ZA či PROTI, podstatné je, či bolo uznesenie schválené. Napriek uvedenému spôsobu prijímania stanovísk, rozhodli sme sa my, doleuvedení generálni presbyteri, dištancovať od stanoviska z 10.02.2017. Pri hlasovaní sme hlasovali PROTI.

Stanoviska GP odmietame z nasledujúcich dôvodov:

1. Podobne ako každému citlivému a veriacemu človeku, aj nám je ľúto rozpadu manželstva farára Ivana Muchu. Nemožno však zatvárať oči pred informáciami, ktoré publikujú svetské, bulvárne i seriózne, médiá. Opodstatnenosť svojho znepokojenie však neopierame o informácie z médií, ale o výpovede Ivana Muchu pred štátnymi orgánmi. Sme presvedčení, že do dňa rokovania GP (10.02.2017) neboli predložené relevantné fakty, ktoré by vyvracali pravdivosť tvrdení svetských médií. Naopak, na verejnosť prenikali a prenikajú ďalšie informácie, ktoré nás len utvrdzujú v presvedčení, že Ivan Mucha by nemal byť vo funkcii farára a už vôbec nie seniora Evanjelickej a. v. cirkvi.

2. Ak Predsedníctvo ECAV tvrdí, že voči I. Muchovi konalo, musíme konštatovať, že nevidíme výsledky ich konania. Dokonca máme pocit, že Predsedníctvo nekoná v záujme cirkvi, ale v záujme Ivana Muchu, ktorému takýto postoj predsedníctva tiež nie je na prospech. Predsedníctvo ECAV bolo najneskôr v apríli 2016 informované o poburujúcich fotografiách a textoch, ktoré neskôr zverejnil bulvárny týždenník. Konalo? Nevieme o tom.

3. Ani predsedníctvo ECAV, ani generálny žalobca, ktorému predsedníctvo ECAV prípad posunulo, si nevypočuli stranu, ktorá tvrdí, že Ivan Mucha pochybil. Je zvláštne, že zdôrazňujú neidentifikovateľnosť autorstva fotiek, o ktorých bola reč na Okresnom súde v Lučenci 28.1.2016, napriek tomu, že právna zástupkyňa Ivana Muchu hovorí, že v záležitosti týchto fotiek I. Mucha klamal. Predsedníctvo ECAV, gen. žalobca, nepožiadali I. Muchu o zápisnicu z policajného vyšetrovania ním podaného trestného oznámenia, kde sa údajne k autorstvu erotických fotiek a inej korešpondencie priznal. Je nám ľúto, že GP dňa 10.2.2017 hlasovaním odmietlo požiadať I. Muchu o túto zápisnicu.

4. Je pravdou, že Synoda ECAV nie je disciplinárnym orgánom. Je to však najvyšší orgán cirkvi a to v každom ohľade. Domnievame sa, že ak tento orgán nedôveruje jednému zo svojich predsedajúcich, má právo ho odvolať z jeho funkcie. V tomto prípade sme presvedčení, že morálne zákony a očistenie mena cirkvi sú nadradené právnemu purizmu, na ktorý sa odvoláva Predsedníctvo ECAV.

5. Aj my odmietame škandalizovanie predstaviteľov našej cirkvi. Nie však iba bulvárom, ale vlastným farárom. Knihu Ivana Muchu „Hon“ považujeme za nehoráznosť, ktorá sa vymyká všetkému, čo sme v cirkvi doposiaľ zažili. Kniha je napísaná škandalóznym spôsobom. Sme presvedčení, že autor v nej absurdným spôsobom používa mená biblických postáv a zneužíva evanjelické duchovné piesne na očiernenie mnohých osobností našej cirkvi vrátane jedného z našich biskupov.

6. Na základe uvedeného sme presvedčení, že rozvod manželstva Ivana Muchu a okolnosti s ním súvisiace vážne poškodili a poškodzujú dobré meno ECAV. Mrzí nás, že vedenie cirkvi až doposiaľ nedokázalo vyvinúť úsilie, ktoré by obnovilo dôveru verejnosti v Evanjelickú cirkev. Ak vedenie cirkvi „chápe“ Ivana Muchu, my nechápeme vedenie cirkvi. Domnievame sa, že evanjelický farár má byť vzorom pre svojich veriacich a evanjelický senior má byť vzorom pre evanjelických farárov. Je Ivan Mucha naším vzorom? Ak nie, prečo zostáva v tak významných funkciách?

Ján Brozman v.r.

Miroslav Čurlík v.r.

Marián Damankoš v.r.

Ivan Eľko v.r.

Roman Porubän v.r.

Slavomír Sabol v.r.

Roman Žilinčík v.r.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

three − 3 =