Rok 2020 bol vyhlásený v ECAV na Slovensku za Rok cirkevného školstva.
Čítaj viac
V nedeľu 23. augusta 2020 odvysiela RTVS rozhlasový prenos Služieb Božích z Popradu
Čítaj viac
Milí bratia a sestry! V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti
Čítaj viac
Tradičné vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným bude venované nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom!
Čítaj viac
„Chcem úprimne priznať, že som ho vždy považoval za najlepšieho z nás. Za najaktívnejšieho a najsnaživejšieho farára,“ uviedol v kázni generálny biskup
Čítaj viac
V nedeľu 26. júla 2020 Slovenský rozhlas odvysiela Služby Božie z cirkevného zboru Levice
Čítaj viac