Nárast detskej chudoby

Pod záštitou Úradu komisára pre deti Jozefa Mikloška sa 7. decembra na pôde Prešovskej univerzity konal prvý ročník odbornej konferencie –  „Nárast detskej chudoby ako celospoločenská výzva“. O detskej chudobe a možnostiach jej riešenia diskutovalo 16 odborníkov, ktorí aktívne pôsobia v tejto oblasti, medzi nimi riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzik, Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV, či rímskokatolícky kňaz Peter Gombita – riaditeľ zariadenia pre ľudí bez domova Oáza – Nádej pre Nový život.

Slovensko ukázalo, že má srdce

Účastníkom konferencie sa prihovoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV: „Vianoce nám pripomenuli, že Ježiš, ktorý prišiel Zhora nadol, sa narodil v chudobnej maštali. Preto máme myslieť aj v súčasnom svete na tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Východné Slovensko patrí k regiónom, kde je chudoba veľkým problémom – často nielen sociálna, ale aj duchovná. Keď sú ľudia chudobní, sú o to viac zraniteľnejší, a práve z tejto zraniteľnosti vychádzajú aj mnohé iné problémy. Prajem si, aby sme sa na problém chudoby dokázali pozerať pravdivo, očami lásky a súcitu, z ktorej vzíde aj konkrétna aktívna pomoc.“ Biskup Mihoč ocenil, že predmetom diskusie nebola len chudoba slovenských, ale aj ukrajinských detí a ich rodín, ktorým Evanjelická cirkev a- v- na Slovensku spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami od začiatku vojny aktívne pomáha. „Je to pre mňa veľké svedectvo, že Slovensko má ešte srdce a otvorené oči pre potreby núdznych. Aj v tejto rýchlej a ťažkej dobe, kedy ľudia majú k sebe často ďaleko, sú svetlé momenty, v ktorých si dokážeme byť navzájom blízko.“

Projekt ODPADNESH

Zaujímavý projekt, ktorý konkrétnym spôsobom rieši chudobu matiek-samoživiteliek, predstavil Štefan Hric, zakladateľ sociálno-ekologické projektu ODPADNESH. Jeho poslaním je  vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí ohrozených chudobou a pomôcť im tak zvrátiť ich osud. Ako Hric ozrejmil, na začiatku bol  obyčajný banner a tiež chuť nenechať to tak. „Bannery z eventov majú väčšinou krátky príbeh. Na konci dňa sa stávajú odpadom. V agentúre Creative PRO sme hľadali možnosť, ako im dať novú šancu.“ Agentúra dlhoročne spolupracuje s organizáciou Úsmev ako dar, ktorá sa stará o rodiny v sociálnych krízach, a tak spolu našli riešenie. Založili upcyklingovú dielňu, kde najmä mamy, ktorých rodiny ohrozuje chudoba, nájdu vzdelanie a uplatnenie. Zároveň dávajú novú šancu odpadovému materiálu, ktorý sa mení na hodnotný produkt. Projekt ODPADNESH tak prepája ekológiu, sociálnu prácu a vzdelávanie.

Chudoba ničí rodiny

Na konferencii zaznel štatistický údaj, že chudobou je na Slovensku ohrozených 880-tisíc obyvateľov, z toho najpočetnejšiu časť tvoria práve matky samoživiteľky a mnohopočetné rodiny. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška dolieha chudoba najmä na deti. Jeho ambíciou je vyvolať širokú odbornú diskusiu a predložiť konkrétne návrhy na systémové riešenia chudoby zo strany štátu. „Máloktorá životná situácia tak prispieva k porušovaniu práv detí ako práve chudoba. Ničí rodinu, spôsobuje množstvo problémov so zdravím, hygienou, agresivitou aj duševným zdravím,“ skonštatoval komisár. Chudoba je veľakrát základom pre šikanu a môže viesť k spoločenskému vyčleneniu. Samostatnou kapitolou je energetická chudoba, ktorej možnosti riešenia načrtol Alojz Jankó, riaditeľ odboru regulácie SPP a. s. – Slovenského plynárenského priemyslu, finančného partnera konferencie.

     Do priestorov univerzity prišlo prezenčne 140 účastníkov, no bola vysielaná aj online. Cielená bola hlavne pre zástupcov samospráv, špecializovaných úradov, či mimovládnych organizácií a centier pre deti a rodiny. Komisár pre deti verí, že výstupy a konkrétne odporúčania, ktoré vzišli z odborných diskusií, nájdu podporu aj vo verejnej politike a praxi, aby sme mohli začať okamžite riešiť situáciu detí žijúcich v chudobe.

E. Mihočová