30. ročník ekumenických modlitieb

Ekumenické modlitby v Gelnici už 30 rokov pomáhajú budovať jednotu a meniť vzťahy medzi cirkvami. Modlitby za jednotu kresťanov sa uskutočnili v Gelnici v evanjelickom, rímskokatolíckom a gréckokatolíckom kostole. Kazatelia jednotlivých cirkví poukázali na spoločné prvky a nové možnosti ekumenickej spolupráce a formácií.

Zaznela aj modlitba Otče náš v 12 svetových jazykoch. Agapé bolo priestorom, kde bol čas na hlbší dialóg a osobné spoznávanie kresťanov. Tento 30. ročník bol spojený so spomienkou na židovskú komunitu v meste a rabína Perec Stein, ktorý v meste v minulom storočí pôsobil.

Spolupráca evanjelickej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi sa stáva tradíciou vzájomných stretnutí kresťanov a ich spolupráce. Na ekumenických stretnutiach sa zúčastnili ako hostia aj kresťania z Nemecka a Poľska.

Jozef Klein

FOTO: – Evanjelický kostol v Gelnici, 26. januára 2019