ZRKADLO ŽIVOTA

Po dvoch rokoch pandémie  je tu opäť známe evanjelizačné podujatie Pre Teba! Päť večerov hudby a slova zaznie z hlavného vysielacieho pódia – v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. Prostredníctvom online vysielania sa dostane na stovky ďalších prenosových miest na Slovensku aj v zahraničí.

Témy piatich rečníkov doplní päť svedectiev – životných príbehov, aby inšpirovali k premýšľania nad sebou aj svetom okolo nás. Nad hodnotami, ktorými sa riadime, ale aj slovami a skutkami, ktorými sa navonok prezentujeme.

Pre Teba 2023 diváka postaví pred Zrkadlo života. Zrkadlo, ktoré neskresľuje realitu, ale ukazuje v pravde, akí naozaj sme, so všetkými slabosťami a zlyhaniami. Vidíme však aj to, akými by sme mohli byť a akými sme v očiach Boha. Je to zvláštne zrkadlo, v ktorom sa zračí zmysel života cez jeho Darcu.

Témy piatich večerov vychádzajú z Desatora. Z desiatich pravidiel, ktoré sú základnými piliermi naplneného života.  Každému z nich je určený špecifický symbol: kreslo, váhy, listy, lampa a zrkadlo. Symboly pripomenú hlavné posolstvo prikázaní a ich aplikáciu do praxe. Evanjelizačným podujatím Pre Teba bude sprevádzať dvojica moderátorov – Anna Belanji a  Peter Mihoč.

Divadelné vstupy diváka privedú do obchodu U Starožitníka. Spája ich jednotný motív: „Nie všetko staré musí byť prekonané, ani vyhodnotené ako zastarané a nepoužiteľné.“  Sú hodnoty, ktoré ani stáročiami nestrácajú zmysel a cenu. Realizáciu predstavení zabezpečí divadelná skupina, ktorá účinkovala na Pre Teba 2019. Divák sa presvedčí, že pobyt U Starožitníka zďaleka nemusí byť stratou času.

Ako hudobný hosť na prvom otváracom večery vystúpi speváčka Sima Magušinová a jej klavírny sprievod Daniel Špiner. Podujatie otvorí a divákom sa prihovorí Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš.

Zakaždým zaznie hymna podujatia – autorské dielo Anny Belanji, farárky v Liptovskom Hrádku, speváčky a hudobníčky: „V zrkadle po stýkrát hľadať tvár. Pýtať sa, komu sa podobám. Koho tam vidieť mám? Zákon nás na chvíľu vyruší. Zápasiť s tým, čo je na duši. Láska to vytuší…“

Organizátorom podujatia Pre Teba 2023 je Východný dištrikt ECAV a občianske združenie Elpis. Nadväzujú tak na spoluprácu s nemeckou organizáciou Pro Christ, ktorá evanjelizačné večery dlhoročne pripravovala v celoeurópskom priestore.

Na realizácii a propagácii podujatia sa podieľa aj Liptovsko-oravský seniorát a evanjelický cirkevný zbor v Liptovskom Mikuláši. Tento rok sa stalo súčasťou miestneho Ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, je teda otvorené pre všetkých bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť.

Cirkevné zbory a kresťanské spoločenstvá majú opäť možnosť registrovať sa ako prenosové miesto, ak chcú sledovať program v skupine (www.prochrist20.evs.sk). Skúsenosť z predchádzajúcich ročníkov ukazuje, že podujatie Pre Teba malo doposiaľ vysokú sledovanosť nielen doma ale aj v zahraničí, ktorá sa pohybovala na úrovni 15 – 20-tísíc zhliadnutí. Večery Pre Teba nie sú určené iba aktívnym kresťanom, hľadajúcim novú inšpiráciu a povzbudenie, ale aj ľuďom na „okraji“, pochybujúcim a agnostikom.

Áno, sú určené aj pre TEBA!

E. Mihočová, foto – pexels-lisa-fotios, Pexels.com


DÁTUM DEŇ TÉMA REČNÍK HUDOBNÝ HOSŤ SVEDECTVO
21. január SOBOTA Obrazy (b)Boha – I., II., III.  Kto som? Marián KAŇUCH Sima MAGUŠINOVÁ a Daniel ŠPINER Sima MAGUŠINOVÁ
22. január NEDEĽA Zrkadlo úcty k životu – IV., V. Odkiaľ som? Bohdan  HROBOŇ KVD – Kapela Východného dištriktu Max KAŠPARU a Katarína KRASICKÁ
23. január PONDELOK Rozbité zrkadlo manželstva – VI.  Ako ho budovať? Lenka JANOTKOVÁ PRÁZDNY KRÍŽ JANAIS a Hedwi TKÁČOVÁ
24. január UTOROK Korupcia duše … – VII., VIII. Komu slúžiš? Jaroslav PETRO LIPTOVSKÝ HRÁDOK BAND Tibor LOCZI
25. január STREDA Zrkadlo túžob – IX., X. Po čom túžiš? Ján HROBOŇ Daniel ŠPINER a Mila MEDVEDOVSKÁ Mila MEDVEDOVSKÁ

Dávame do pozornosti možnosť podporiť organizáciu podujatia a prispieť dobrovoľnou čiastkou na za materiálno-technické, programové a propagačné zabezpečenie projektu Pre Teba 2023:

Číslo účtu s IBAN: SK79 5600 0000 0016 0807 0001

VS: 12023

Správa pre prijímateľa: Pre Teba 2023 – meno darcu