Zomrel brat farár Stanislav Kaczmarczyk

Dnes dopoludnia 26. 4. 2021 odišiel v požehnanom veku života 85 rokov k svojmu Pánovi brat farár Stanislav Kaczmarczyk. Bol vzácnym Božím služobníkom, slova Božieho kazateľom, pedagógom, spisovateľom a zanieteným evanjelizátorom.

V rokoch 1955 až 1959 študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po brigáde v bani na Dole 1. máj v absolvoval v Karvinej povinnú dvojročnú vojenskú službu. Od roku 1962 pracoval v duchovnej službe v Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. v zbore v Komornej Lhotce. Koncom roku 1974 mu bol komunistickou vrchnosťou odňatý štátny súhlas k vykonávania duchovenskej činnosti pre veľmi aktívnu prácu s mladou generáciou. V rokoch 1975 až 1983 pracoval v tlačiarni Tisk v Českom Tešíně, najskôr ako pomocný pracovník a neskôr ako šofér nákladného auta pre odvoz smetí na smetisko. Od júna 1983 pôsobil ako farár ČCE v evanjelickom zbore v Štramberku. Od januára roku 1990 zasa v Evanjelickom zbore a. v. ČCE v Českom Těšíně Na Rozvoji.

V rokoch 1993 až 2006 prednášal na Katedre kresťanskej výchovy na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity. 4 roky pôsobil ako predseda Rady TWR-C v Českej republike a potom niekoľko rokov ako člen Rady. Od založenia Detskej misie v České republike bol dlhoročným členom Rady tiež jej predsedom. Pôsobil ako hosťujúci lektor pre vzdelávanie pracovníkov Detskej misie na Slovensku. Slovensko miloval a celý život sa snažil popularizovať život a dielo Kristíny Royovej. 16 rokov pracoval ako člen Evanjelizačného odboru pri Synodnej rade ČCE.

Bol ženatý a s manželkou Oľgou žil od roku 1961. Mali dvoch synov. Starší syn Vladislav pracuje ako inžinier- programátor, mladší syn Daniel je magistrom teológie a pracuje ako riaditeľ Wycliffovej misie v ČR. Mal šesť vnúčat.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalej rodine ako i sesterským evanjelickým cirkvám na Sliezsku, kde zosnulý brat farár verne a horlivo slúžil. Ďakujeme Pánovi cirkvi za jeho požehnanú službu na Slovensku, v našej cirkvi, dištrikte i cirkevných zboroch ako i na mnohých misijných a evanjelizačných podujatiach, kde brat farár s láskou a radosťou zvestoval Kristovo evanjelium.