V Iľanove otvorili zborové centrum Lýdia

Keď sa na adventnom venci rozhorela tretia svieca, v Iľanove, dcérocirkvi  Liptovského Mikuláša, v nedeľu 11. decembra posvätili novostavbu zborového domu s názvom Lýdia. Vznikol ako prístavba k evanjelickému kostolu so zámerom oživiť cirkevný a občiansky život všetkých iľanovských generácií. Ide o modernú energeticky úspornú multifunkčnú zborovú miestnosť s kuchynským a hygienickým zázemím.

K tým, ktorí cirkevnému zboru blahoželali k úspešnému zavŕšeniu diela, patril kazateľ –  generálny biskup Ivan Eľko: „Je to veľmi pekný pohľad na zborové priestory, ktoré vám budú slúžiť.“ Verí, že stavba prinesie spoločenstvu miestnych evanjelikov duchovné požehnanie. Samotný akt posviacky vykonal a posväcujúcu reč predniesol Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Za jej základ si vybral príbeh zo Skutkov apoštolov o úspešnej obchodníčke Lýdii, ktorá sa dala pokrstiť apoštolom Pavlom a jej dom sa stal misijným centrom raných kresťanov: Sk 16,11 –15. Rovnako aj zborový dom v Iľanove môže byť otvoreným priestorom pre ľudí – tak zo zboru, ako aj mimo neho: ak v ňom bude znieť Božie slovo a modlitby, prijímané otvoreným  srdcom.

Medzi pozvaných hostí z radov predstaviteľov evanjelickej cirkvi a samosprávy patrila 90-ročná evanjelická farárka Irena Devečková: „Videla som, s akou horlivosťou Iľanovci (pred 40 rokmi, pozn. red.) stavali svoj kostol – mladí aj starí –  aby v ňom vládol Duch Pána Ježiša Krista.“ Úprimne si želá, aby predkovia, ktorí tu kedysi bojovali za Božiu pravdu, mali v Iľanove svojich potomkov. Prítomným sa prihovoril aj kazateľ zboru Bratskej jednoty baptistov v L. Mikuláši Róbert Pálenčík. Liturgiu a spev hrou na organe sprevádzal kantor Metod Rakar. Na flaute hrala flautistka Lucia Bencúrová. A keďže je Iľanovo prímestskou časťou Liptovského Mikuláša, na slávnosti nechýbal primátor mesta Ján Blcháč a viceprimátor Rudolf Urbanovič.

Zborový farár Marián Bochnička zvlášť ocenil kurátora Jozefa Stanovského, ktorý sa stal ideovým iniciátorom prístavby a na vlastné náklady zabezpečil tiež celú projektovú dokumentáciu. Ako uviedol, súčasťou stratégie je, aby zborový dom Lýdia „slúžil aj  na podnikateľské účely“, a stal sa tak finančne sebestačným. Realizáciu výstavby osobnou účasťou a brigádnickou prácou podporili dobrovoľníci z cirkevného zboru. Energetická náročnosť budovy je pomerne nízka, keďže je vykurovaná tepelným čerpadlom a má podlahové kúrenie.   

Zborový dom Lýdia, ktorý začali stavať ešte v roku 2019, sa skladá z dvoch miestností. V menšej  je v súčasnosti zriadená prevádzka cukrárne, ako aj sociálne bezbariérové zariadenia. Väčšia časť slúži ako spoločenská miestnosť pre cca 50 – 60 osôb.

Projekt bol financovaný zo zbierok, sponzorstva a milodarov, v neposlednom rade však z výťažku za odpredaj chátrajúcej budovy bývalej evanjelickej školy v Iľanove. Stavbu dokončili v roku 2021, ešte za pôvodné ceny stavebných materiálov pred navýšením.

Priestory zborového centra budú mať multifunkčné využitie: na večerné Služby Božie, biblické hodiny, konventy a presbyterstvá, stretnutia dorastu a mládeže, detské besiedky, ale aj na krstiny, oslavy životných jubileí, kary a iné celozborové alebo seniorátne stretnutia. Nebude slúžiť výlučne len potrebám cirkevného zboru, ale aj ostatným obyvateľom Iľanova. Predstavitelia cirkevného zboru veria, že raz z neho bude komunitné centrum.

Zborový dom Lýdia je prístavbou evanjelického kostola v Iľanove, postaveného pred 40 rokmi. V súčasnosti sa tu bohoslužby konajú každý druhý týždeň. Projektant Ján Tomčík v rozhovore pre zborový občasník Zvesti však prízvukuje, že v radoch účastníkov stále absentuje stredná a mladšia generácia. Práve výstavba multifunkčnej zborovej miestnosti je dôkazom toho, že miestni evanjelici hľadajú spôsoby, ako pritiahnuť mladších a ako byť relevantnými aj v dnešnej dobe.

E. Mihočová

Foto – Samuel Žiaran

Krátku reportáž z podujatia odvysielala regionálna televízia TV Liptov