Usmernenie pre predsedníctva CZ ECAV ohľadom COVID automatu

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru.

Pozdravujeme Vás z ústredia našej Evanjelickej cirkvi Pánovým pozdravom: Pokoj Vám! Ďakujeme Vám, že v tejto zvláštnej dobe ste ochotní vykonávať službu v cirkvi, ktorá spolu so všetkými kresťanmi je skúšaná vo viere a v láske k  Pánovi ako aj k blížnym a aj k tým, ktorí nám neprajú. Spoločne sme povolaní Pánom cirkvi konať si svoju prácu, aby radostná zvesť evanjelia znela práve v dnešnej dobe jasne, povzbudzujúco, horlivo a nádejne.

COVID automat poskytuje niekoľko možností, ako zabezpečiť chod Služieb Božích, alebo stretávanie sa zborových spoločenstiev:

Najjednoduchšia možnosť je zvoliť si režim ZÁKLAD. Poskytuje najmenej administratívnych povinností, pretože vyžaduje od oranžovej farby len povinnosť vytvoriť zoznam účastníkov. Zdá sa byť výhodný aj pre návštevníkov, pretože v tomto režime sa cirkevných podujatí môžu zúčastniť všetci, bez ohľadu na prípadné očkovanie, prekonanie choroby, či výsledok testovania. No na druhej strane príliš obmedzuje počet účastníkov bohoslužieb, alebo zborových spoločenstiev. Preto variant ZÁKLAD je pre spoločenstvo cirkevného zboru najmenej vhodný (pripúšťame, že v niektorých prípadoch snáď opodstatnený).

Režim OTP je pre cirkevný zbor vhodnejší ako predošlý. Poskytuje možnosť najväčšiemu počtu ľudí zúčastniť sa Služieb Božích a ostatných cirkevných podujatí. Na druhej strane v prípade kontroly – účastníci musia preukázať Očkovanie, negatívny Test, či Prekonanie choroby.

Režim PLNE ZAOČKOVANÍ sa používa v stiesnenejších priestoroch, v regióne, kde je vysoká miera zaočkovanosti, alebo v cirkevných zboroch, kde sa na jednom mieste konajú v nedeľu viaceré Služby Božie a jedny vyčlenia len pre zaočkovaných. Pokiaľ je väčšina cirkevného zboru zaočkovaná, je to ideálny stav, pretože je možné stretávanie sa v cirkvi aj v čiernej farbe.

Žiadame Vás, milé sestry, milí bratia – predsedníctva cirkevných zborov našej cirkvi, vyberte si taký režim v COVID-automate a tak ho organizačne zabezpečte, aby sa mohol stretávať vo Vašom cirkevnom zbore čo najvyšší počet osôb.

S prianím Božieho požehnania milosti, lásky a pokoja ostávajú s úctou

Ivan  Eľko generálny (generálny biskup ECAV na Slovensku) a Renáta Vinczeová (zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV na Slovensku)