Televízny prenos Služieb Božích z Boliarova

Bratia a sestry, v nedeľu na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2022 sa uskutoční televízny prenos Služieb Božích z ev. a. v. kostola v Boliarove (CZ ECAV Rankovce).

Prenos začína od 10.00 hod. na Dvojke. 

Kazateľ: Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku)
Liturgovia: Ľuboslav Beňo (zborový farár, Rankovce), Monika Beňová (námestná farárka, Rankovce)
Kantorka: Andrea Hrehorová
Piesne: 32, 34, 47, 36, 39, A14, A12