Televízne Služby Božie zo Štítnika

V 3. nedeľu po Veľkej Noci (8. mája 2022) o 10. 00 vysiela RTVS na Dvojke priamy prenos televíznych Služieb Božích z ev. a. v. kostola v Štítniku.

Téma nedele: Jubilate s poďakovaním za matky.

Kazateľ: Radovan Gdovin (senior Gemerského seniorátu, zborový farár CZ ECAV Dobšiná).

Liturgovia: Dušan Pavel Hrivnak (konsenior Gemerského seniorátu, zborový farár CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka), Jana Ilčisková (zborová farárka CZ ECAV Štítnik).

Kantorka: Erika Šmiáková 

Piesne: 229, 559, 125, 343, A – 33