Televízne Služby Božie z Trenčianskych Stankoviec

Pozývame sledovať televízne Služby Božie z Evanjelického a. v. kostola v Trenčianskych Stankovciach (Považský seniorát), ktoré bude vysielať RTVS na Dvojke na 1. pôstnu nedeľu 18. februára 2024 od 10. 00 hod.

Kazateľ: Ján Hroboň (biskup ZD ECAV na Slovensku)

Liturgovia: Milan Petrula, Jarmila Petrulová

Kantorka: Marcela Hrušovská

Piesne: 97, 474, 85, 461, A – 30.