Televízne Služby Božie z Revúcej

V nedeľu 18. septembra 2022 vás pozývame sledovať televízny prenos Služieb Božích z evanjelického a. v. kostola v Revúcej, ktorý bude vysielaný od 10:00 na :Dvojke.

Služby Božie sa uskutočnia pri príležitosti 160. výročia vzniku prvého slovenského evanjelického gymnázia.

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV 
Piesne: 605, 343, 565, 203, 260, 263 (v.1), A 66
Kantorka: Jana Januchová