Televízne Služby Božie z Košíc

V Nedeľu po Novom roku (2. 1. 2022) odvysiela RTVS na Dvojke o 10. 00 hod. televízne Služby Božie z evanjelického chrámu Božieho z Košíc (Košický seniorát). Na Službách Božích si pripomenieme 100. rokov od narodenia biskupa VD Júliusa Fila st.

Kazateľ: Július Filo, emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku.


Liturgovia: Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku), Samuel Linkesch (senior Košického seniorátu a zborový farár v Košiciach), Dušan Havrila (zborový farár v Košiciach).


Kantor: Ladislav Sedlák.


Piesne: 74, 68, 35, 73, A – 24.


Hudobné vstupy: Posaunenchor Mníšek nad Hnilcom, Zborový spevokol CZ ECAV Košice Chválospev.