Rozhovor s Patriciou Ambróz

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier  opäť prináša inšpiratívne rozhovory – rozhovor s Michalom Valčom, profesorom, teológom a vedcom, ktorý pôsobí aj za katedrou Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Inovatívne formy práce so študentami na evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši približuje rozhovor s Patriciou Ambróz – učiteľkou angličtiny a zástupkyňou riaditeľky, ktorá sa tento rok dostala do finálovej tridsiatky národnej ceny Učiteľ Slovenska 2022.  

11. číslo Posla doplnili dielka detí z evanjelických škôl a škôlok pre všetky mamy, správy z diania v cirkvi, zamyslenia aj básne, biblické štúdium aj výzvy k modlitbám. Recenzia filmu Korkoro o rómskom holokauste pozýva k televíznym obrazovkám na 2. slávnosť svätodušnú. Na tému zoslania Ducha Svätého reflektuje aj dielo maliara El Greca. Veríme, že Poslu ostanete verní a že si aj v tomto novom čísle nájdete príjemné, požehnané čítanie na každý deň. 

Do nového čísla Evanjelického posla spod Tatier  opäť po polroku vydavateľstvo Tranoscius vložilo zloženku na predplatné na 2. polrok 2023. Redakcia pre svoje pokračovanie a ďalšie rozvíjanie novín potrebuje podporu vás, predplati­teľov. V druhom polroku, teda od čísla 14/2023 bude Posol vychádzať v menšom, praktickejšom formáte. Zmena formátu či grafickej úpravy však nebude znamenať cenové navýšenie, zmenu obsahu a periodicity novín. Stránky budú mať síce menší formát, bude ich však viac na kvalitnejšom papieri.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt a Tranoscius a. s.