Rozhlasové Služby Božie z Popradu – Veľkej

V nedeľu 28. novembra 2021 (1. adventnú nedeľu) odvysiela Rádio Slovensko o 9. 05 hod. rozhlasové Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade – Veľkej (Tatranský seniorát).

Kazateľ: Jozef Vereščák (zborový farár)
Kantor: Radoslav Bednár
Piesne: 1, 5, 3, 15, A – 5.