Reformačný Evanjelický posol spod Tatier

V distribúcii a predaji je reformačné číslo Evanjelického posla spod Tatier, ktoré reflektuje nielen na historickú Pamiatku reformácie, ale aj na jej aktualizáciu v dnešnej dobe. Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK odpovedajú na otázku, čo znamená reformácia v srdciach mladých ľudí a ktoré z myšlienok Dr. Martina Luthera ich inšpirujú a oslovujú. Najnovšie vydanie Posla dopĺňajú modlitby reformátorov, aj odkaz hymny Hrad prepevný. Pokračuje tematické séria o ovocí Ducha Svätého, ktorou je aj trpezlivosť. Ovocím, ktoré túto pozitívnu vlastnosť stelesňuje a symbolizuje, je figa. Redakcia približuje portrét Michala Guhra – významného lekára astmatických ochorení, priekopníka bežeckého lyžovania a v neposlednom rade dozorcu Tatranského seniorátu. Rubrika o hudbe predstavuje tvorbu kantora, dirigenta a klaviristu Tomáša Rojčeka.  Na Pamiatku reformácie RTVS na Dvojke odvysiela nový dokumentárny film Prebytočný človek? – príbeh prvej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej z dielne režisérky Debory Pastirčákovej. Vznik a pozadie realizácie dokumentu približuje filmová recenzia.

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk, telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €, Celoročné predplatné: 67,60 €