Reformačné televízne Služby Božie z Banskej Štiavnice

V nedeľu 31. októbra 2021 na Pamiatku reformácie (22. nedeľa po svätej Trojici) o 10. 30 hod. RTVS odvysiela na Dvojke reformačné televízne Služby Božie z ev. a. v. kostola v Banskej Štiavnici (Hontiansky seniorát). Domáci cirkevný zbor si pripomenie aj 225. výročie posvätenia svojho chrámu.

Kazateľ: Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku

Liturgovia: Daniel Gdovin (námestný farár CZ Banská Štiavnica), Ján Čáby (zborový farár CZ Ostrá Lúka)

Kantor: Róbert Zacharovský, zborový kantor CZ Banská Štiavnica

Piesne: ES 186, 337, 288, 259, 263, A – 67