Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

DOLNÝ KUBÍN / Evanjelický cirkevný zbor Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul 19. decembra 2018 sté výročie vzniku ČSR a prijatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojím príspevkom zaujal domáci predsedajúci zborový evanjelický farár Rastislav Stanček s názvom: Oravskí štúrovci – Janko Matúška nebol sám. Pútavým spôsobom priblížil vplyv osobností v 30. rokoch 19. storočia na Orave. Druhá prednáška zaznela od učiteľa dejepisu Matúša Chrena: Vznik ČSR a príbeh hymien. Vo svojom príspevku spomenul aj oravských politikov, ktorí sa podieľali na fungovaní ČSR. Program doplnil prednes ukážok z tvorby Janka Matúšku. Na záver zazneli hymny ČR a SR. Iniciátori podujatia Rastislav Stanček a Ján Prílepok si chcú počin dolnokubínskeho rodáka Janka Matúšku a osobnosti Oravy, ktoré mali významný vplyv v emancipačnom hnutí a pri vzniku ČSR, pripomínať každý rok. Podujatie vzbudilo ohlas v médiách, nakoľko bolo jedinečné pripomenutím si histórie vzniku a stého výročia prijatia štátnych symbolov dnes už samostatnej SR a ČR. Krátku video reportáž nájdete na: www.sk-sk.facebook.com/ecavdk/

FOTO: Martin Buzna

[envira-gallery id=“1665″]