Prezidentka SR prijala predstaviteľov cirkví

Hlavnou témou diskusie v Prezidentskom paláci v Bratislave pri novoročnom rokovaní prezidentky SR Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností bolo „zjednotenie a zmiernenie napätia v spoločnosti“. Medzi účastníkmi bol aj brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. Toto stretnutie sa uskutočnilo v inom formáte – formou rokovania „za okrúhlym stolom“.

Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala zástupcom cirkví za ich službu a zaželala všetko dobré a veľa zdravia v novom roku. Vo svojom príhovore spomenula ústrednú tému tohto roka: hľadanie spôsobu, ako prispieť k zmierneniu napätia v spoločnosti a k jej zjednoteniu.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že napätie v spoločnosti vplyvom pandémie, ale aj rôznych iných javov, je mimoriadne veľkým problémom. Rozprávali sa o tom, ako môžu spoločne tento problém prekonať a pomôcť tomu, aby bola spoločnosť súdržnejšia.

„Myslím, že by pomohlo, keby sme našu spoločnosť zjednodušene nevnímali len v dvoch extrémnych polaritách ľudí, ktorí chcú spolu iba bojovať. Pretože medzi nami je veľká skupina ľudí, ktorí hľadajú, ktorí chcú počúvať a ktorým stojí za to spájať sa a byť v jednote. Aj toto stretnutie vo formáte diskusie malo túto jednotu symbolicky reprezentovať,“ povedala prezidentka. Na záver vyzvala k snahe o jednotu v hodnotách. „O názoroch sa dá diskutovať, v hodnotách skúsme byť jednotní.“

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko vyjadril po stretnutí veľmi pozitívne pocity. Ocenil nový formát prijatia, v ktorom bolo menej toho oficiálneho a viac bezprostredného zdieľania názorov prezidentky a účastníkov. „Prezidentka hovorila o atmosfére v spoločnosti a vyzývala k spolupráci na riešení všetkého toho čo nás trápi – je to predovšetkým všadeprítomný hnev, frustrácia, agresivita, rozdelenie – nie iba názorové, ale aj ľudské. Hovoril som o našich skúsenostiach s pandémiou v roku 2021, o hrdinstve kresťanov z našich miestnych komunít, o našej lojalite s opatreniami a o tom, že sme ako vodcovia cirkvi museli ísť akoby sami proti sebe, keď sme rešpektovali zákazy bohoslužieb. Išlo nám o príspevok k riešeniu pandemickej situácie, o naše spoločné dobro,“ povedal brat generálny biskup. 

Na záver, ako predseda Ekumenickej rady cirkví vyjadril Ivan Eľko niečo, na čom sa zhodli všetci predstavitelia zúčastnených cirkví a náboženských spoločností: „Napriek tomu, že chápeme nutnosť prijímať opatrenia a chceme naďalej chrániť zdravie ľudí, nedá sa nám akceptovať stav, v ktorom je cirkev vnútorne rozdelená – na tých, ktorým vstup do jej prostredia umožnený je a na tých, ktorí zostali vonku. Niesť takúto segregáciu je čoraz ťažšie, ba z hľadiska biblických princípov sa stáva neúnosným.“ Prezidentka k tomu vyjadrila svoje porozumenie.

FOTO: Kancelária prezidenta SR/Marián Garaj