Praktické informácie k DD VD 2023 v Bardejove

ČASOVÝ RÁMEC DD VD 2023

do 9. 30 – príchod farárov a účastníkov (kvôli televíznemu prenosu a informáciám k nemu, ako aj zvukovej skúške) – miesto stretnutia ordinovaných je na mape ŠH MIER v prílohe

10. 00 – 12. 00 Slávnostné Služby Božie (vysielané v priamom prenose RTVS na Dvojke) – po požehnaní počas 1. piesne deti môžu využiť detský program v telocvični

12. 00 – 14. 00 Obedňajšia prestávka (možnosť zakúpenia stravy a občerstvenia v stánkoch pri hale, reštauráciách v meste, skákací hrad pre deti, výstava SEŽ „Vyšívaná história ECAV“, možnosť zakúpenia kresťanskej literatúry, individuálna prechádzka historickým Bardejovom)

12. 45 – 13. 45 Potulky po luteránskom Bardejove, Potulky po židovskom Bardejove (výstava ESŠ Prešov „Prázdna stolička)

14. 00 – 15. 45 Divadelné pantomimické predstavenie Milana Sládeka „Krížová cesta“

V prílohe:

1. Mapa príjazdových ciest k ŠH MIER a parkovísk v Bardejove, miesto výstupu a nástupu účastníkov z nahlásených autobusov a parkovanie autobusov (na kľúčových miestach budú usmerňovať účastníkov organizátori v žltých vestách).

2. Mapa Športovej haly MIER.

3. Plagát na označenie autobusov a áut účastníkov, ktorý si môžete vytlačiť a dať na viditeľné miesto.

Máme na Vás, ktorí prídete na DD VD 2023 ešte 2 prosby:

1. Ordinovaných prosíme, aby si doniesli so sebou luterák (oblečú sa na určenom mieste vyznačenom v pláne) a kvôli rezervácii miesta sa prihlásili bratovi tajomníkovi Marekovi Cingeľovi.

2. Ak organizujete autobusový zájazd a autobus ste ešte nenahlásili, nahláste to rovnako bratovi tajomníkovi Marekovi Cingeľovi. Výstup a nástup z autobusov je vyznačený na mapke. Autobusy potom môžu podľa usmernení využiť 2 parkoviska (pri Zimnom štadióne a pri Futbalovom štadióne).

Za organizačný tím

Marek Cingeľ