POZÝVAME Rozhlasové služby Božie z Pribyliny

V Predpôstnu nedeľu, 23. februára 2020, RTVS odvysiela záznam rozhlasových bohoslužieb z evanjelického cirkevného zboru Pribylina, ktorý patrí do Liptovsko-oravského seniorátu. V súčasnosti má 688 členov a je monolitným zborom. Vedie ho zborová dozorkyňa Jana Zaťková spolu so zborovou farárkou Erikou Pospíšilovou . V zbore je aktívna detská besiedka, dorast aj 15-členný spevokol pod vedením Jany Mikušovej.

Kostol z roku 1902 zbor postavil podľa návrhu známeho architekta M. M. Harminca. V čase 1. svetovej vojny až do roku 1921 v Pribyline pôsobil evanjelický kňaz a spisovateľ Martin Rázus. V Pribyline sa narodil a je i pochovaný známy evanjelický teológ Dr. Ján Lajčiak (1875 – 1918), dvojnásobný doktor filozofie a teológie, priateľ M. R. Štefánika zo štúdií v Paríži.

————————————————————————————————————-

Program rozhlasových bohoslužieb:

Termín: Predpôstna nedeľa, 23. februára 2020.

Piesne: 192, 245, 199, 355, A86

Liturg a kazateľ: Erika Pospíšilová – zborová farárka

Kantor: Metod Rakar

Príhovornú modlitbu prednesie zborový poddozorca Stanislav Mikuš, báseň od Martina Rázusa: Slovo k duši –  Lívia Pozorová.

Zaspieva zborový spevokol a dorast.

FOTO: zborový archív