POZÝVAME: Biblicko-rekreačný týždeň

Stvorení pre večnosť

Modlitebné spoločenstvo aj tento rok pripravuje biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch pri Košiciach, v areáli Technickej univerzity, kde sa nachádza aj jedinečný slovenský gejzír. Súčasťou programu sú vždy hodnotné prednášky z teológie aj kresťanského života, s možnosťou diskusie a kladenia otázok prednášateľom. Ďalej semináre, biblické príhovory, modlitebné stretnutia a najmä vynikajúce spoločenstvo účastníkov. Stretnutie býva vždy otvorené pre všetkých záujemcov, členov, aj nečlenov Modlitebného spoločenstva.

Téma: Stvorení pre večnosť (poriadok spásy). Prednášatelia: MUDr. Štepán Rucki, lekár z Třinca,  Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu a Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu.

Termín konania: 7. – 11. október 2019. Miesto: Herľany. Cena: pri plnej penzii 76 €, pri polpenzii 64 €. Presnejší program: www.modlitby.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca septembra na farskom úrade v Rankovciach.

Ľuboslav Beňo