POZVÁNKA: Rozhlasové Služby Božie z Bratislavy – Petržalky

Srdečne pozývame zajtra 25. 9. 2022 počúvať rozhlasový prenos Služieb Božích o 9.05 z evanjelického kostola v Bratislave – Petržalka.

Kazateľ: Martin Kmec, zborový kaplán.

Piesne: 190, 506, 204, 652, A56.

Kantor: Ján Hegeduš.