POZVÁNKA: Online kázňové prípravky VD a ZD k Pôstu a Veľkej Noci 2022

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku v Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné spoločné online Kázňové prípravky VD a ZD k Pôstu a Veľkej Noci 2022, ktoré sa budú konať dňa 28. 2. 2022 (pondelok) o 9. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

9. 00 – Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek

9. 05 – Ranná pobožnosť (biskup ZD J. Hroboň)

9. 20 – 1. prednáška: Cyklus kázní na tému „Baránok Boží“ + „Kaifáš“ (Mgr. Ján Matis, zborový farár Košice Terasa) + diskusia

10. 30 – Prestávka

10. 45 – 2. prednáška: Cyklus kázní na tému „Pôst na 4 spôsoby“ (Mgr. Peter Mihoč, biskup VD Prešov) + diskusia

12. 15 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú na základe biblických textov z tzv. Nitrianskych perikop, ktoré reflektujú nielen liturgický sviatok ale aj jednotlivé články Augsburského vyznania a v kazateľskej praxi sa často nevyužívajú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 25. 2. 2022 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD M. Cingeľa na: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky: 0908/368889.