POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Peter Mihoč pozýva všetkých ordinovaných pracovníkov VD ECAV na Slovensku na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu (DPK) VD, ktorá sa bude konať dňa 15. 11. 2021 (pondelok) o 9. 30 v Spišskej Belej (Mestský úrad – mestská kinosála) s témou „Stáť v službe Pánovi – aktuálne výzvy farárskej služby“.

Pozvanie na konferenciu známy psychológ z ČR prijal Pavel Raus, ktorý sa okrem iného venuje aj pastorálnej starostlivosti o duchovných pracovníkov cirkvi v ČR. Poslúži 2 prednáškami:1. Sklamanie v službe, 2. Život s opozíciou.

Veríme, že naši ordinovaní toto pozvanie prijmú a že prednášky budú pre ich náročnú službu obohatením, povzbudením a novou inšpiráciou.

Bližšie informácie sú v bulletine. Podujatie sa bude konať v režime OTP. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa akcia zruší alebo bude v online priestore, čo vopred v časovom predstihu oznámime.

Účastnícky poplatok je 4 Eur a hradí sa pri registrácii.

Potrebné je prihlásiť sa do 11. 11. 2021 u brata tajomníka biskupa VD na: tajomnik@vdecav.sk, alebo telefonicky: 0908/368889, 051/7722515.