POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v Prešove v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Arcibiskupským úradom RKC v Košiciach srdečne pozýva všetkých ordinovaných a teológov na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD, ktorá sa uskutoční dňa 7. 2. 2022 o 11. 00 v Dvorane BÚ VD v Prešove.

S prednáškou „Ako (ne)čítať Bibliu: orientácia v bludisku biblických interpretácii“ vystúpi popredný katolícky biblista prof. Ing. Peter Dubovský, ThD. (SJ), ktorý je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a je členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

Pozvanie na konferenciu prijal aj arcibiskup Košickej arcidiecézy Bernard Bober ako aj rímsko a gécko- katolícki kňazi a teológovia.

Je potrebné prihlásiť sa do 3. 2. 2022 tajomníkovi biskupa M. Cingeľovi (0908/368889; marekcing@gmail.com).