POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ

Milé ženy a dievčatá!

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu Biblickú hodinu SEŽ s …. Máriou a Martou. Pokračujeme v objavovaní inšpirácie a podpory pre svoj duchovný život
a robíme to spoznávaním biblických postáv a ich príbehov.

Ich príbeh nám bude vykladať sestra farárka Mária Hroboňová.


Pripojte sa k nám 20. decembra 2021 o 19:00 hod cez aplikáciu zoom https://us02web.zoom.us/j/81699876871

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Eva Oslíková (predsedkyňa SEŽ)