Pôstny večer s Kateřinou Lachmanovou

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku pozýva na PÔSTNY VEČER, ktorý sa uskutoční dňa 3. 3. 2024 (nedeľa) o 17. 00 hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove (Hlavná 137) na tému „Kríž ako strom života“.

Pohľad na Kristov kríž by v nás nemal vyvolávať strach, úzkosť ani depresiu. Neprináša smrť, ako by sa mohlo zdať, ale rozhojňuje život. Preto v ňom cirkevní otcovia videli „strom života“. Kríž je ústredný symbol kresťanstva, je teda celkom prirodzené, že je v ňom zakódovaná radostná zvesť, hoci možno nie vždy čitateľná na prvý pohľad.

Na aktuálnu pôstnu tému bude prednášať známa česká psychologička, teologička, autorka mnohých duchovných kníh, známa prednášateľka PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964).