Posledná rozlúčka s profesorom Hroncom

Dnes, v piatok 16. júna sa evanjelická verejnosť v Gočove rozlúčila s univerzitným profesorom Ondrejom Hroncom a emeritným dozorcom Gemerského seniorátu.  Počas 85 rokov svojho života sa stal významným vedcom v oblasti tvorby a ekonomiky životného prostredia a udržateľného rozvoja. Patril k  zakladateľom environmentálneho vzdelávania na slovenských univerzitách. Bol tiež cirkevným funkcionárom, publicistom a scenáristom. Publikoval  aj na stránkach evanjelickej tlače, tvoril rozhlasové pásma a televízne medailóny významných evanjelických osobností. Profesor Ondrej Hronec bol srdcom Gemerčan a v rodnom Gočove zriadil múzejnú expozíciu Jura Hronca – zakladateľa slovenského vysokého školstva technického a prírodovedného smeru. Obaja sa držali jedného hesla: „… aby som nezovšednel a nespyšnel“. Okrem iných ocenení je Ondrej Hronec tiež nositeľom Ceny Leonarda Stöckela, ktorú mu udelila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

Úprimnú sústrasť pozostalej rodine vyjadruje aj predsedníctvo Východného dištriktu slovami z knihy proroka Daniela 12,3: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“

Viac o živote a diele profesora Ondreja Hronca si môžete prečítať tu:

📲https://www.unipo.sk/aktuality/45542/Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu